ພາສາລາວ 中文

  ໜ້າທຳອິດ ປະຫັວດຫຍໍ້  ແນະນຳຜະແນກການ ແນະນຳຊ່ຽວຊານ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 
   

   
 
ໂຮງໝໍໄຊມັງກອນສາກົນເປີດບໍລິການແລ້ວ
 
ການບໍລິການ & ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
 
ພາບລວມທົ່ວໄປ
 
 

       ໂຮງໝໍໄຊມັງກອນສາກົນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ   ຈາກກະຊວງສາທາ
ລະນະສຸກ,ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ
ທາງ  ດຣ. ຄຳປິ໋ງ  ແລະ  ນາງ ແສງວອນ ຄູ່ສາມີ ີພັນລະຍາໂດຍເບິ່ງເຫັນວ່າ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ເປັນ ສູນກາງການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ ທີ່ສຳຄັນແຫ່ງ ໜຶ່ງຂອງພູມມິພາກ ກໍ່ຄືລາວ...

ອ່ານເພີ່ມ

        ມີພະນັກງານແພດ, ສາດສະດາຈານ ດ໊ອກ ເຕີ້,      ຊ່ຽວຊານຄອຍໃຫ້ຄຳປຶກສາປິ່ນປົວຕິດ ຕາມເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບຕະຫລອດ   24  ຊົ່ວໂມງ ໂດຍທີ່ພີ່ນ້ອງ ຄອບຄົວຄົນ ເຈັບບໍ່ຈຳເປັນເຝົ້າກໍ່ ໄດ້      ທາງໂຮງໝໍມີລົດຮັບສົ່ງຄົນເຈັບໄວ້ຄ່ອຍ ບໍລິການຮັບສົ່ງເຖິງສະຖານທີ່,   ໃນເຂດໂຮງໝໍ ຈະເສີມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ...
ອ່ານເພີ່ມ
       ໂຮງໝໍໄຊມັງກອນ...ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກເຊັ່ນ:  ມີເດີ່ນຫຍ້າໄດ້ຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ ມີຫ້ອງປະຊຸມສຳມະນາສຳລັບຄອບຄົວຄົນເຈັບ ມີຮ້ານອຫານພາຍໃນໂຮງໝໍ ມີລິບຂຶ້ນລົງ   ສະ
ດວກສະບາຍ ມີ ຫ້ອງ VIP ຕຽງດ່ຽວ ແລະ ສອງ ຕຽງ, ຫ້ອງນອນສະອາດ ມີແອເຢັນ, ໂທລະພາບ ແລະ ຫ້ອງນ້ຳຕິດກັບຫ້ອງນອນ...

ອ່ານເພີ່ມ
 
             
       
             
 

      ໂຮງໝໍ ໄຊມັງກອນ ສາກົນ  ແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ອານຸຍາດສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ
ຕັ້ງ ຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊໃຈກາງພາກເໜືອ   ສ ປ ປ  ລາວ ເປັນ ໂຮງໝໍທີ່ທັນ ສະໄໝ ແລະ  ເປັນສູນການປີ່ນ ປົວ ຂອງພາກເໜືອລາວ. ກໍ່ສ້າງ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ  
   ໂຮງໝໍໄຊມັງກອນ  ສາກົນ   ໄດ້ກາຍເປັນໂຮງໝໍ ທີ່ມີຄວາມສົດຊື່ນ  ສວຍງາມ  ສະອາດ ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ    ມີອຸປະກອນການແພດທັນສະໄໝ,   ເປັນ
ໂຮງໝໍລວມທຽບເທົ່າກັບສາກົນໄດ້.
 ປັດຈຸບັນ ໂຮງໝໍພວກເຮົາ ມີສາດຊະດາຈານ   ທີ່ ມີຊື່ສຽງລະດັບສາກົນ   3  ທ່ານ,   ມີຊ່ຽວຊານ  9 ທ່ານຄື:
 * ຊ່ຽວຊານຜ່າຕັດຫົວໃຈ
 * ຊ່ຽວຊານຜ່າຕັດກະດູກ
 * ຊ່ຽວຊານຜ່າຕັດທໍ່
 * ຊ່ຽວຊານຜ່າຕັດສະໝອງ
 * ຊ່ຽວຊານດ້ານປະສູດ ແລະ ພະຍາດຍິງ
 *
ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ

 
    ໂຮງໝໍພວກເຮົາມີອຸປະກອນການແພດທີ່ທັນ
ສະໃໝ ໄວ້ຄອຍບໍລິການທ່ານ ລວມມີດັ່ງນີ້:
* ເຄື່ອງ CT SCAN (ສະແກນເນີ) ຄອມພີວເຕີ້
   ຄວາມໄວສູງ ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ
* ເຄື່ອງ DR (ເຄື່ອງລັງສີດິຈິຕອນ)
* ເຄື່ອງຊ່ອງກະເພາະ ແລະ ລຳໃສ້ນ້ອຍທິ່ສຸດ
* ເຄື່ອງວິໃຈຊີວະເຄມີອັດຕະໂນມັດຄວາມໄວສູງ
* ເຄື່ອງວິເຄາະເລືອດ ອັດຕະໂນມັດ 35
   Parameter
* ຄື່ອງປູກເຊື້ອທີ່ທັນສະໃໝ ລະບົບ TCT ໃຊ້ໃນ
   ການກວດພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກ
* ແວ່ນສ່ອງປາກມົດລູກ
* ເອໂກຊ່ອງຄອດ ແລະ ຫົວໃຈ ລະບົບ ດີຈິຕອນ
   4 ມິຕິ (ສາມາດເຫັນໜ້າເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງແມ່)
* ຈັກຍິງໜີ້ວຜ່ານທໍ່ ຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ
* ຈັກຜ່າຕັດ Leep ຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ
  ໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວອັກເສບ ແລະ ມະເຮັງປາກ
  ມົດລູກ
       ອຸປະກອນການແພດທີ່ທັນສະໃໝເລົ່ານີ້ ຈະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຮັກສາທີ່ຕ່າງປະ
ເທດ...ຊ່ວຍປະຢັດເວລາ ແລະ ລາຍຈ່າຍ.
  *ຖ້າທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການໃນໄລຍະນີ້ພວກເຮົາ ມີໂປຼໂມຊັນຫລຸດພິເສດ  10%  ລວມທັງຄ່າ ກວດ ແລະ  ຄ່າຢາ  ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ເປີດຈົນເຖີງໄລ  ຍະ  3 ເດືອນທໍາອິດ  ໂຮງໝໍ  ໄຊມັງກອນ ສາກົນ  ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ປ່າສັກ ເມືອງໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ສອບຖາມ ຂໍ້ ມູນເພີ່ມເຕີ່ມໄດ້ທີ່

ໂທ:
081-211 777
    081-212 888
    020-5568 0888
    020-5628 9999

 
             
       
             
 
                   
    
 
 
     
  Copyright 2013, Saimangkorn International Hospital, Lao PDR